fbpx

Beleef een onvergetelijke vakantie op vakantiepark Camping Parc de la Brenne op Domaine de Puylagorge, speciaal ontworpen voor gezinnen met kinderen met beperkingen of handicap.

De Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge maakt het mede mogelijk dat er een nederlandstalig (aangepast) animatieprogramma is voor kinderen met beperkingen en hun broertjes en zusjes.  We hebben een samenwerkingsverband met het gecertificeerd zorgbedrijf Edelweiss BV zodat er van week 27 tot en met week 34 een ervaren nederlandstalige kinderverpleegkundige aanwezig is voor al uw zorgvragen en verpleegkundige handelingen tijdens en buiten de animatietijden. 

Neem contact op via de mail intake@vriendenvanpuylagorge.eu als uw kind een andere taal spreekt en toch mee wil doen.

Er is van week 27 tot en met week 34, 5 dagen per week, tenminste 5 uur per dag, een aangepast animatieprogramma, waaronder activiteiten voor kinderen met beperkingen tot een functionele leeftijd van 12 jaar. Er is ook een nederlandstalig animatieprogramma voor de broertjes en de zusjes en voor tieners die op de middelbare school zitten.

Naast de aangepaste animatie is er ook de mogelijkheid voor overblijf, zodat u de handen vrij heeft van 10.00 tot 16.30.

Op sommige avonden is er een gezinsactiviteit waar iedereen aan kan deelnemen, ongeacht of er overdag gebruik wordt gemaakt van de animatie. Op vrijdag sluiten wij af met de bonte middag en ’s avonds is er voor iedereen een groot afscheidsfeest. Deze activiteiten worden op het bord bij het restaurant aangekondigd.

Bekijk de informatie van voor meer details over de kosten van de animatie.

Wordt onderdeel van onze vriendengroep en beleef een fantastische vakantie met aangepaste animatie.

Deelnemen animatie:

Als jouw kind(eren) wil(len) deelnemen aan de animatie, kan je hierbij de informatiebrief vinden over de animatie.

Eveneens geven we je graag meer informatie over de verpleegkundige diensten waarop je beroep kan doen via deze weg.

Éénmaal gereserveerd wordt het deelnameformulier naar je toegestuurd. Zodra de administratiekosten van 30 euro per gezin is betaald op nummer NL21 RABO 0133 2683 65 t.a.v. STG Vrienden van Puylagorge worden de intakeformulieren opgestuurd.

Speciaal ontworpen, nederlandstalig animatieprogramma op Domaine de Puylagorge voor gezinnen met kinderen met beperkingen.

Een zomervakantie met nederlandstalige (aangepaste) animatieprogramma’s mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Puylagorge

Vragen & Antwoorden

Kan ik ook maar een paar dagdelen per week animatie aanvragen?

De animatie kan alleen voor hele dagen / weken worden afgenomen. M.u.v week 27, 28  waarin een halve week afgenomen kan worden.

Wie worden de begeleiders van mijn kind?

Op zondagmiddag is er een kennismaking met de begeleiders(sters) die je kind gaan begeleiden , zij komen zich dan bij uw voorstellen. Zondagavond is er een kennismaking voor de hele camping.

Zijn er kosten verbonden aan het animatieprogramma?

  Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van uw kind, zijn er kosten aan verbonden.

De animatie levert informele zorg in de vorm van begeleiding groep en individuele begeleiding. Voor deze vorm van zorg geldt dat  kinderen met een beperking in aanmerking komen voor een PGB om deze zorg te vergoeden. Alle contracten en facturering worden via Edelweiss zorg hiervoor afgesloten.  Overige factuering van de animatie  vindt plaats vooraf de vakantie en wordt door de stichting vrienden van Puylagorge gedaan. 

 

Kan mijn kind ook met een eigen begeleider aan de animatie meedoen?

Het is ook mogelijk om met een eigen begeleider aan de animatie mee te doen. Dit zou bv van toepassing zijn als uw kind intensieve medische zorg nodig heeft of 24 uurs toezicht.

Hoe weet ik onder welke wet mijn PGB valt?

Heeft u een PGB gekregen van uw gemeente? Dan valt uw zorg onder de Jeugdwet of onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
Een PGB gekregen van een zorgkantoor? Dan valt uw PGB onder de WLZ (Wet langdurige zorg). U heeft dan langdurige, intensieve zorg nodig.
U heeft een PGB gekregen van uw zorgverzekeraar? Dan valt uw PGB onder de ZVW (Zorgverzekeringswet).

Het is ook mogelijk dat u meerdere budgetten hebt gekregen.

Moet ik altijd een zorgovereenkomst én een zorgbeschrijving aanleveren?

Dit is afhankelijk van welk budget u heeft. Uw gemeente of zorgkantoor informeert u over wat u moet doen en waar u de documenten moet aanleveren.
1. Als u budget heeft via uw gemeente moet u in ieder geval altijd een zorgovereenkomst aanleveren en mogelijk meerdere documenten.
2. Als u een WLZ-budget heeft via het zorgkantoor, dient u altijd een zorgovereenkomst én een zorgbeschrijving aan te leveren.

Wanneer en waar moet ik de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving aanleveren?

Het advies is om de documenten voor ondertekening zo spoedig als mogelijk aan te leveren bij Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge.
U ontvangt dan de documenten van ons ondertekend terug en kunt deze dan indienen bij de instantie die wordt aangegeven op de zorgovereenkomst (zie ook de volgende vraag).

Aanleveren zorgdocumenten

De zorgdocumenten moet u altijd aanleveren bij Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge vóórdat u de factuur ontvangt. Dit omdat u vooraf van het zorgkantoor of de gemeente goedkeuring krijgt over het kunnen uitgeven van budget voor de kosten van begeleiding tijdens een vakantie.
Wij vragen u met klem niet te wachten op onze factuur, want dat vertraagt de uitbetaling en geeft u onzekerheid over de betaling vanuit het PGB.

Aan wie moet ik de zorgovereenkomst en de zorgbeschrijving sturen nadat deze door Edelweiss getekend zijn?

Dat hangt af van onder welke wet uw PGB valt:
PGB – WMO: naar de Sociale Verzekeringsbank;
PGB – Jeugdwet: naar de Sociale Verzekeringsbank;
PGB – WLZ: naar uw zorgkantoor;
PGB – ZVW: naar uw zorgverzekeraar (kijk op uw beschikking/ toestemmingsbrief waar u de overeenkomst heen moet sturen).

Betaalt u de zorgverlener uit meer dan één budget? Stuur dan een exemplaar naar iedere instantie waarvan u een budget heeft. U kunt daarvoor een kopie maken van de ingevulde en ondertekende zorgovereenkomst.

Mag ik bij de looptijd van de zorgovereenkomst ook een langere periode invullen?

U vult bij de looptijd de startdatum van de vakantie in. Vervolgens kunt u kiezen uit een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Is uw budget doorlopend dan kan de zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd worden afgegeven. Dat is meestal zo bij een WLZ-indicatie. Indien u dan volgend jaar terugkomt hoeft u geen nieuwe overeenkomst af te sluiten.

Kiest u voor een looptijd van bepaalde tijd, kies dan een iets latere einddatum voor het geval u langer dan voorzien gebruik zou moeten maken van begeleiding.

Hoe komt het dat ik voorafgaand aan onze vakantie nog geen factuur heb ontvangen voor de zorg die tijdens de vakantie gegeven wordt?

De factuur voor de kosten voor de zorg van het kind met de beperking ontvangt u pas ná uw vakantie, aangezien de zorg alleen achteraf kan worden gedeclareerd.

Kan ik de huur van het huisje/appartement ook betalen uit het PGB?

Vanuit uw PGB kunnen alleen zorgkosten worden betaald. Indien u met uw zorgverlener of gemeente andere afspraken maakt, dan vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen.

START ANIMATIE

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Ga naar de inhoud